Czasami trochę trudno jest zmotywować dzieci do nauki, ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Jako rodzicom zależy nam na tym, aby nasze dzieci prawidłowo przyswajały wiedzę i uzyskiwały dobre oceny, dlatego nasze zaangażowanie w ich życie szkolne jest również bardzo ważne dla ich wyników. Dzięki tym wskazówkom, które przedstawimy poniżej sprawisz, że Twoje dziecko będzie czuło się zmotywowane podczas nauki.

Wskazówki, jak zmotywować dziecko do nauki

Gdy dziecko stanie przed wyzwaniem pójścia do szkoły, by zdobywać wiedzę i zdawać egzaminy, jego wyniki będą uzależnione od dwóch bardzo ważnych czynników: możliwości intelektualnych i motywacji do nauki. Jeśli zmagają się z drugim czynnikiem, pomogą im te wskazówki dotyczące motywowania dzieci do nauki:

  • Omów z dzieckiem różne doświadczenia innych osób, które odniosły sukces w dowolnym zawodzie (sportowcy, prawnicy, inżynierowie). Dzięki temu dziecko zrozumie, że ich wysiłek w końcu się opłaci i że warto będzie się uczyć, aby coś osiągnąć.
  • Ustal cele krótko- i długoterminowe. Kiedy na przykład dzieci stawiają sobie za cel zdobycie piątki z przedmiotu takiego jak matematyka, powinni zapisać to w widocznym miejscu. Spowoduje to, że dziecko będzie wizualizowało sobie osiągnięcie tego celu i zawsze będzie o nim pamiętać.
  • Ważne jest, aby doceniać wysiłek i świętować osiągnięcia. Proste zwroty takie jak „Jestem z ciebie dumna” czy „Wiedziałam, że dasz radę” to bardzo ważne słowa dla dziecka.
  • Dobra sposobem na zachęcenie dziecka do nauki są również edukacyjne zabawy, które zarówno są formą miłego spędzenia czasu, jak i formą edukacji.
  • Jeśli dziecko otrzyma ocenę, która nie była zgodna z oczekiwaniami, zachęcaj go do kontynuacji i osiągnięcia sukcesu. Nie można popełnić błędu polegającego na porównywaniu jego zdolności z możliwościami rodzeństwa lub dziecka bliskiej osoby, które ma lepsze wyniki niż on. Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje własne tempo nauki.
  • Jeśli oferujesz nagrodę za osiągnięcie, upewnij się, że jest ona zgodna z upodobaniami dziecka. Nawet drobne nagrody za krótkotrwałe osiągnięcia są lepsze. Aby te nagrody nie stały się nawykiem, proponuj je wtedy, gdy chcesz, aby dziecko wykonało trudne dla niego zadanie lub test.
  • Nie należy publicznie komentować, jeśli dziecko ma słabe wyniki w nauce. Spowoduje to jedynie poczucie upokorzenia i demotywację dziecka, które będzie miało mniejszą motywację do nauki.
  • Dobrze jest, gdy dzieci widzą, że ich rodzice regularnie uczestniczą w spotkaniach szkolnych, biorą udział w zajęciach i współpracują z nauczycielami. Dzięki temu dziecko czuje, że zależy Ci na nim i chcesz, aby czuło się komfortowo.